Toiminta-ajatus

Mitä on yksityinen perhepäivähoito?

Yksityinen perhepäivähoito on kodinomaista, lapsiläheistä ja lämminhenkistä varhaiskasvatusta pienryhmissä. Yksityinen perhepäivähoito on Kangasalan kunnan valvomaa yksityistä varhaiskasvatuspalvelua.

Perhepäivähoidon varhaiskasvatusympäristö

Perhepäivähoito toimintamuotona tarjoaa lapselle kodinomaisen, kiireettömän ja turvallisen mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä pienessä ryhmässä tutun ja pysyvän aikuisen johdatuksessa. 

Keskinäisellä yhteistyöllä perhepäivähoitajat kokoavat lapsiryhmänsä yhteiseen puuhaan tarjoten näin tuttujen hoitajien ja lasten kesken turvallista ryhmätoimintaa ja sosiaalista kanssakäymistä. 

Perhepäiväkodin tuttu naapurusto, lähiympäristö ja luonto laajentavat turvallisesti lapsen elämän piiriä. Retkillä koetut elämykset ja seikkailut jättävät muistijälkiä aikuisuuteen saakka ja laajentavat lapsen kokemusmaailmaa. 

Pieni ryhmä muodostuu kiinteäksi ja turvalliseksi. Lapsen ja hoitajan pysyvä pitkä suhde tukee lapsen kasvua parhaalla mahdollisella tavalla. Lapset oppivat tuntemaan toisensa, luottamaan toisiinsa ja huolehtimaan toisistansa. Perhepäiväkodissa asuu myös hoitajan muu perhe, joka lisää kodinomaisuutta ja sosiaalista vuorovaikutusta.

Ammattitaitoinen perhepäivähoitaja luo kotiinsa lapsen kehitystä ja itsenäisyyttä tukevan ilmapiirin. Pienessä toimivassa yhteisössöä opetellan rajat, koetaan rakkautta, toimitaan, tutkitaan, opitaan...

Kasvatus ja oppiminen tapahtuu kaikissa arjen tilanteissa. Perhepäivähoidon kiireettömyys ja väljät aikataulut antavat mahdollisuuden ottaa kaikki arjen touhuissa yllättäenkin vastaantulevat oppimistilanteet hyödyksi säännöllistä päivärytmiä unohtamatta. Hoitajalla on aikaa tukea lasta juuri hänen tarvitsemallaan tavalla, kiittää ja kannustaa.